browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Contra- Indicaties

Contra- indicaties om iemand niet te kunnen masseren.

Onder contra-indicaties verstaat men de redenen die aanleiding geven niet of slechts lokaal tot masseren over te gaan. Om te weten te komen of  iemand wel, gedeeltelijk of niet mag masseren, is het noodzakelijk te weten wat indicaties en wat contra indicaties zijn voor een behandeling.

Er wordt geen massage toegepast bij:

 • infectieziekten
 • virusziekten (bijv. griep/verkoudheid)
 • infectueuze ontstekingen die lijden tot koorts
 • ernstige circulatiestoornissen zoals trombose
 • (besmettelijke) huidziekten zoals eczeem en schubvorming
 • zwangerschap (tot 12 weken)
 • mensen die chemotherapie ondergaan of geneesmiddelen tegen kanker gebruiken.
 • kankerpatiënten of ex-patiënten die geen toestemming van hun behandelend arts hebben.

Lokale contra indicaties:

 • huiddefecten, blauwe plekken, schaaf- en steekwonden
 • ontsteking van haarwortelzakjes
 • steenpuist
 • spataderen
 • littekenweefsel